Naši lidé

Hradec Králové - seznam našich lidí

Mgr. Jaroslav Čapek

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

Jiří Kos

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

MUDr. Eva Matyášová

Zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

Ing. Monika Štayrová

Zastupitelka Statutárního města Hradec Králové a předsedkyně klubu zastupitelů ANO 2011

Ing. Jan Groh, LL.M.

Zastupitel Statutárního města Hradec Králové

Program

1.

Teze programu dle jednotlivých oblastí

a)      Investice a rozvoj města

 • ANO, prosadíme lépe fungující parkovací systém.  
 • ANO, jsme pro fotbalový stadión 
 • ANO, podpoříme využití startovacích bytů pro mladé rodiny a sociálně slabé

  

b)      Správa majetku města

 • ANO, jsme pro revizi majetku města a pro jeho efektivní využívání
 • ANO, netrafikaříme

c)       Zdravotnictví a sociální služby

 • ANO, ve spolupráci s krajským úřadem se pokusíme zajistit dostatečný počet sociálních lůžek s návazností zdravotní péče 
 • ANO, zvýšíme podporu terénních služeb 
 • ANO, zvýšíme provázanost a spolupráci sociálních organizací 

d)      Školství

 • ANO, zvýšíme počet míst v mateřských školách a jeslích 
 • ANO, podpoříme vznik tzv. firemních MŠ.
 • ANO, podpoříme rozšíření mezinárodní spolupráce ZŠ                                                                         
 • ANO, snížíme byrokracii a administrativu 
 • ANO, zasadíme se o zdravý životní styl ve školách 

e)      Sport

 • ANO, podpoříme budování levnějších a bezpečných cyklostezek 
 • ANO, chceme přivést větší množství dětí ke sportu
 • ANO, budeme se snažit vybudovat větší množství sportovišť 

 

f)       Kultura a cestovní ruch

 • ANO, vypracujeme novou marketingovou strategii 
 • ANO, podpoříme kulturní akce ve městě 

g)      Volný čas

 • ANO, chceme slevy pro všechny rodiny 
 • ANO, chceme výhodné vstupné pro dětské oddíly či sociální organizace
 • ANO, chceme vytvářet podmínky pro volnočasové aktivity

h)      Doprava

 • ANO, podpoříme dostavbu dálnice D11 do Hradce a dál do Polska.
 • ANO, chceme koncepčně pracovat na zlepšení průjezdnosti Hradce Králové
 • ANO, chceme zlepšit parkování 
 • ANO, podpoříme vznik záchytného parkoviště se systémem „park and ride“ ve vhodné lokalitě.

 

i)          Fungování komisí místních samospráv a komunikace

 • ANO, chceme zlepšit způsob komunikace
 • ANO, chceme zamezit nesprávnému či opožděnému předávání informací 
 • ANO, chceme zlepšit vztah Komise místní samosprávy a města
 • ANO, chceme, aby se informace z Komisí místních samospráv dostávaly k občanům

j)        Životní prostředí

 • ANO, zajímají nás domácí zvířata
 • ANO, chceme zelené a čisté město
 • ANO, chceme, aby Městské lesy 

Akce

Kontakt

Eva Matyášová e.matyasova@centrum.cz
Předsedkyně oblastní organizace
601 374 191
Jiří Kálal jikus@seznam.cz
Místopředseda oblastní organizace
604 261 545
Andrea Turková andrea.turkova@email.cz
Předsedkyně MO Hradec Králové
739451217
Jiří Mašek jiri@cadillac.cz
Místopředseda OO Hradec Králové
Ing. Monika Štayrová monika.stayrova@seznam.cz
Předsedkyně zastupitelského klubu ANO Hradec Králové
720 956 015
Jiří Kos sos.jk@volny.cz
Místopředseda MO Hradec Králové