Co bude po volbách aneb kontury budoucího zdravotnictví řešili lékaři na konferenci České lékařské komory v Praze

Konference České lékařské komory nazvané Co bude po volbách se v Praze 21.9. zúčastnili i lékaři Hnutí ANO. „Témata byla vybrána důležitá, zejména povinné vystavování e-receptu od 1.1.2018. Elektronizace ve zdravotnictví je určitě naše budoucnost, ale zároveň je potřebná toleranční doba na přechodné období v souladu s připravovanou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví,“ říká MUDr. Eva Matyášová.

Pozváni byli zástupci 10 největších politických stran a účastníci si předem připravili odpovědi na 26 otázek České lékařské komory, které pak měli na místě střídavě odprezentovat. Za Hnutí ANO se vyjadřoval Mgr.et Mgr. Adam Vojtěch. Z lékařů Královéhradeckého kraje se vedle MUDr. Evy Matyášové jednání zúčastnil také MUDr. Jiří Mašek: „I my se pokoušíme spoluvytvářet platformu pro řešení problémů, se kterými se v praxi denně potýkáme. Například s nedostatkem lékařů se musí vyrovnávat i Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje,“ říká. Momentálně již chybějí nejen lékaři na výkon samotné profese, ale i pro vzdělávání jejich nástupců. Dále se jednalo například o zdravotnických standardech a nadstandardech, o optimálním počtu zdravotních pojišťoven a jejich zodpovědnosti za dostupnost zdravotnické péče. Velkým tématem jsou elektronické recepty a elektronizace zdravotnictví obecně. „Zavedení elektronických receptů od 1. ledna příštího roku je správným krokem, ale přeci jen jsem pro půlroční přechodnou dobu, která by umožnila lékařům se v novém systému pozvolna zorientovat a v klidu zapracovat na nejrůznějších provozních zádrhelech. Pokračující elektronizace zdravotnictví je logickým a správným krokem. Těžit by z ní mohl jak jednotlivý pacient, tak i společnost. Například sdílení určité zdravotnické dokumentace mezi lékaři by pacienta mohlo ušetřit zbytečně se opakujících vyšetření v krátkém čase nebo by mohlo zamezit dublovanému předepisování léků se stejnými nebo podobnými účinky jednomu pacientovi více lékaři,“ ilustruje problematiku MUDr. Eva Matyášová.

22. 9. 2017