Hradecké hnutí ANO nepodpoří nové složení hodnotící komise ve veřejné zakázce rekonstrukce ZUŠ Střezina

Zastupitelský klub Hnutí ANO doporučí svým členům, aby hlasovali proti nebo se zdrželi hlasování v bodě „Jmenování nové (jiné) hodnotící komise ve veřejné zakázce Obnova základní umělecké školy Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih Hradec Králové - STAVEBNÍ PRÁCE" na nadcházejícím mimořádném zastupitelstvu města Hradce Králové. Hlavním důvodem zamítavého postoje je fakt, že v komisi nefiguruje ani jeden zastupitel Hnutí ANO, který by mohl další činnost hodnotící komise z pozice Hnutí ANO kontrolovat.

Hradecké hnutí ANO nepodpoří nové složení hodnotící komise ve veřejné zakázce rekonstrukce ZUŠ Střezina | ANO, tohle je Královéhradecký kraj

„Považovala bych za automatické, že vedení města nejen v takto citlivé zakázce nominuje mezi členy komise všechny strany, které v královéhradeckém zastupitelstvu sedí. Není na místě, aby si zastupitelské kluby o místo v této komisi sami říkaly. To by skutečně mělo vedení města vnímat nejen jako automatické, ale i jako transparentní. Slova vedení města o transparentnosti nového výběrového řízení považujeme za prázdná,“ komentuje důvod doporučujícího stanoviska předsedkyně zastupitelského klubu v Hradci Králové Monika Štayrová. Radnice ze soutěže na rekonstrukci ZUŠ Na Střezině za 160 milionů korun vyřadila firmu Prima s nejlepší cenou a zakázku svěřila sdružení společností Stako a Geosan, které původně skončilo druhé s cenou o 3 miliony vyšší. Po stížnostech musel magistrát vrátit soutěž na začátek. Rekonstrukce ZUŠ Střezina je v současnosti největším investičním projektem města. Hnutí ANO dlouhodobě kritizuje rozhodnutí města realizovat prioritně tuto rekonstrukci za situace, kdy město nemá vyřešený havarijní stav Benešovy třídy. Vyplývá to již z vyjádření zastupitelů ANO k rozpočtu města na rok 2017. Vyřazení společnosti Prima ze soutěže považovalo Hnutí ANO za neoprávněné ještě před rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto při hlasování o výsledku výběrového řízení opravy ZUŠ Střezina hlasovala většina zastupitelů ANO proti návrhu.

 Zastupitelský klub Hnutí ANO trvá na svých zásadách transparentnosti a nepodjatosti při udělování veřejných zakázek a je znepokojen současnou situací ohledně neprůhledného a neefektivního nakládání s finančními zdroji.

 

15. 8. 2017