Letošní ohňostroj se v Hradci Králové nepovedl, kde se stala chyba?

Pár dní od Nového roku uplynulo. Prestižní hradecká akce První den spolu, spojená v myslích občanů zejména s velkým hradeckým ohňostrojem, plnila nejen sociální sítě, ale i tištená média či televizi. Emoce pomalu opadávají. Nastává čas na konkrétní a ověřené informace a diskuzi nad tím příštím. Jednou budí emoce velmi krátký ohňostroj, jindy předražená polévka. Takže kde se stala chyba?

Historie ohňostrojů v Hradci Králové a proč 1.1.2016?

Ohňostroje v Hradci Králové mají dlouholetou tradici. Řada občanů střední a starší generace si dozajista vzpomene ještě na ohňostroje na soutoku Labe a Orlice. Ale tak daleko do historie nemíříme. Pojďme se podívat na posledních pár let.  Dlouhá léta se ohňostroje konají na Velkém náměstí v Hradci Králové. Z počátku se konali v noci z 31.12. na 1.1. o půlnoci, jak je zvykem v jiných městech. Po několika zkušenostech a reakcích občanů se město rozhodlo pro změnu termínu na Nový rok 1.1. od 18:00. Mezi hlavní důvody je snaha vyhovět rodinám s dětmi i těm, kteří jsou 31.12. mimo město a až na Nový rok se vrací do Hradce Králové. Dalšími důvody pak byla skutečnost, že při silvestrovském ohňostroji byl oficiální ohňostroj „narušován“ soukromými aktivitami jednotlivých osob, kdy i v rámci Velkého náměstí byla odpalována domácí pyrotechnika a hrozilo potenciální zranění shromážděných osob, případně škody na majetku, které by mohly způsobit soukromé nálože, ale přičítány by byly na vrub městského ohňostroje.

Kolik stály ohňostroje v minulosti a jak dlouho trvaly?

Ohňostroje v Hradci Králové v minulosti (2010 – 2013) trvaly v rozmezí 10-12 minut. Jejich rozpočet se pohyboval mezi 165 – 191 tisíci korunami (u nejdražšího ohňostroje je však započítána i částka na ozvučení a osvětlení). V roce 2014 byl rozpočet ponížen na 120 tisíc Kč. Extrémní stav nastal minulý rok (1.1.2015), kdy vzhledem k rekonstrukci Bílé věže byla změněna koncepce akce a na ohňostroj byl rozpočet ponížen na rekordních 40 tisíc Kč. Délka ohňostroje v tomto roce dosáhla 2 minuty a 15s a byl zakončením podle mého názoru velmi povedeného videomappingu k 790. výročí od první písemné zmínky o městě Hradec Králové, který jeho část v tomto roce poměrně úspěšně nahradil. Na to byly občané předem upozorňováni, i když ani tehdy ne zcela dokonale. Ale rekonstrukce Bílé věže byla velmi sledovanou a důvody pro občany tak obhajitelné a akceptovatelné.

Očekávání občanů v roce 2016

Po loňském „omezeném“ ohňostroji a dokončené rekonstrukci Bílé věže většina občanů očekávala zřejmě buď návrat k rozsahům ohňostroje v minulých letech nebo alespoň rozsahu toho minulého doplněného videomappingem. Na Velké náměstí v Hradci Králové tak zamířilo rekordní množství lidí plné očekávání novoroční show, o které si budou dlouho povídat.

A přichází realita

Program začal na Nový rok v 16 hodin promítáním městského kinožurnálu roku 2015 na velkoplošné obrazovce. Současně byl podáván teplý punč a čaj i tradiční čočková polévka. Součástí oslav bylo vyzvánění zvonu Augustýn, videomapping věnovaný 150. výročí bitvy u Hradce Králové v roce 1866 a pak následoval ohňostroj. Přišly tisíce lidí, rodiny s dětmi. Po akci se místo potlesku ozval pískot. Hlavní vinu nesl ohňostroj trvající 1m 23s. Pak nastal emoční výbuch na sociálních sítích, převzali to tištěná média i internet. Přispěli k tomu i zcela nejednoznačná a často odlišující se vyjádření politického, někdy alibistického charakteru.

Připravujeme akci

Není nad to se trochu podívat na přípravu akce. Akce byla předána k pořádání Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o., která je ve 100% majetku města a od jejího založení roku 2005 ji vede Miroslav Franc a je dozorována dozorčí radou, kterou nominuje rada města a k posledním změnám došlo 25.11.2015 na základě volebního výsledku a dohody koalice. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. tuto akci pořádá od samého počátku a krom jednoho ročníku, kdy došlo při ohňostroji k závadě a nebyl tak odpálen celý, nebyla více méně za akci nikdy kritizována.  Pan Miroslav Franc je všeobecně považován za dobrého odborníka v dané oblasti.

Dne 7. 10. 2015 se uskutečnilo jednání u náměstkyně ing. Maclové ve složení pan Franc, pánové Balcárek a Tejkl za Gardu města a pracovníci odboru kultury sportu a cestovního ruchu, kdy měl být od HKVS předložen rozpočet a koncept akce První den spolu – Novoroční ohňostroj. Celkové náklady včetně videomappingu 500 tis. Kč, na samotný ohňostroj rozpočtováno 120 tis. Kč (toto mi paní náměstkyně nepotvrdila, odbor ani ona podle vyjádření nemá uvedený rozpočet k dispozici, pouze částečné poznámky). Na tento rozpočet je třeba se podívat i z hlediska minulého roku. Z rozpočtu na akci v roce 2015 vyplývá, že bylo městem poskytnuto 300 tisíc Kč, akce však stála 438 tisíc Kč a akce tak skončila v prodělku 137 tisíc Kč. Proto byl HKVS předložen rozpočet na tuto v tomto roce ve výši 500 tisíc Kč při předpokládané snaze akci udržet stávající úroveň či dokonce ohňostroj vrátit do podobných úrovní jako v minulých letech odpovídající. Znamenalo by to však navýšení vyrovnávací platby o 200 tisíc Kč z rozpočtu města.

8. 10. 2015 však na základě jednání a po diskuzi všech zúčastněných stran byl předložen upravený rozpočet (vyplynul z jednání 7. 10. 2015) s podobným modelem jako minulý rok. Na samotný ohňostroj rozpočtováno 50 tis. Kč. Na tom zda byl vznesen požadavek na délku ohňostroje se některá vyjádření liší. Spíše se jedná o domněnku, že za stejné finance bude podobný rozsah.

Celkový rozpočet byl 555 tis. Kč s tím, že vyrovnávací platba zůstala od města 300 tis. Kč a 255 tis. Kč bylo uhrazeno z jiných zdrojů. V rozpočtu je též zahrnuta realizace videomappingu 2. července.

V říjnu proběhlo vypsání výběrového řízení na dodavatele videomappingu a následně uzavřena smlouva s vítězem. Společností Yventech Praha v hodnotě 295 tis. Kč. Dále proběhlo v říjnu projednání podmínek vytvoření ohňostroje se společností FLAME IN STARS s.r.o. Praha, což je osvědčený a tradiční dodavatel ohňostrojů v Hradci Králové. Dohodnuta byla cena 50 tis. Kč bez DPH dle rozpočtu a ohňostroj jako vyvrcholení a součást videomappingu v délce 83 s. (pokud možno zhuštěný a bohatý, odpaliště dvůr domu Petrofů - kulové a válcovébomby kal.75mm – 90ks., kulové a válcové bomby kal.100mm – 95ks tj. 185 bomb. Pro srovnání minulý rok  - kulové a válcové bomby kal.75mm – 78ks., kulové a válcové bomby kal.100mm – 76ks tj. celkem 154 bomb – délka 135 s.) a v prosinci byla uzavřena smlouva. Počet vystřelených bomb tak letos bylo více než loni a lze to zkontrolovat na videozáznamech.

V listopadu byla uzavřena smlouva se společností CZ HOLDING a.s., Hradec Králové na dodávku 1000 porcí čočkové polévky, 1000 porcí punče a 400 porcí čaje za částku 86 tis. Kč vč. DPH a v prosinci Uzavřena smlouva na poskytnutí prací a služeb pro zajištění velkoplošné projekce, ozvučení a svícení efektovými světly s firmou SOUND SERVICE Dvůr Králové n. L. za částku 70 tis. Kč.

30.10.2015 se provedla technická zkouška videomappingu a 1.1.2016 se již realizovala samotná akce v těchto přibližných časech:

16,00 až 17,55 h.               Promítání Kinožurnálu 2015, pozvánky na ples a upoutávky akcí 150. Výročí bitvy u Hradce Králové 1866

17,55 až 17,58 h.               Projev primátora

18,00 až 18,03 h.               Zvonění na zvon Augustin

18,03 až 18,12 h.               Videomapping

18,12 až 18,14 h.               Ohňostroj

 

Videomapping ano či ne?

            Velkou část rozpočtu akce spolknul videomapping, což je nový směr audio-vizuálního umění, který boří představy o reálném prostoru. Díky videomappingu můžeme změnit Bílou věž nebo radnici třeba v bojiště či velkou multimediální scénu.

Jedná se o relativně nákladnou záležitost a úspěchu v minulém roce se nedivím, že byl opět nasazen. Letos byl zaměřen na připomenutí akcí 150. Výročí bitvy u Hradce Králové 1866. Provedení bylo opět profesionální. Za mne mohu jen říci, že bych uvítal mluvené slovo s příběhem. Mluvící Bílá věž se mi prostě líbila více. Otázkou polemiky je, zda dlouho trvající záběry vojáků, bojů a krve se hodily k optimistickému přivítání Nového roku. Samozřejmě tato akce se více líbila dospělým než rodinám s dětmi, kterým byla tato akce primárně určena a na to bychom neměli zapomínat. Přesto bych osobně nad tímto způsobem provedení akce hůl nelámal. Jedná se jen to, aby na ni byl přidělen odpovídající objem financí nebo byl skromnější v poměru k ostatním věcem. Přeci jen je tato produkce viditelná jen občanům, které se dostaví na Velkém náměstí. Občané pozorující z jiných oblastí toto nevidí a nemá to tedy pro ně ten efekt. V každém případě věřím, že když se najdou sponzoři pro Městský ples, mohli by se najít i pro novoroční oslavy.

Byl ohňostroj lepší nebo horší?

Na obranu pořadatele musím připomenout, že bylo do vzduchu vystřeleno více pum ve vyšší ceně než minulý rok. Rozhodnutí pořadatele po konzultaci s realizátorem ohňostroje o zhuštění do kratšího úseku se nepotkalo s oceněním u občanů. Je třeba se na to podívat i očima těch, kteří se koukají mimo náměstí a vidí „jen“ ohňostroj. Pro většinu občanů byl tak ohňostroj prostě horší. V porovnání s ostatními městy jsme, co se týče délky, také propadli. Je otázkou, zda by prodloužení mezer mezi efekty přineslo alespoň část kýženého výsledku, domnívám se na základě svých zkušeností z menších ohňostrojů, že určitě nějaký ano. Hradec Králové by se neměl příliš odchylovat od rozsahu oslav v ostatních městech, pokud to svým občanům nedokáže dobře vysvětlit proč. Přeci jen se jedná o akci pro širokou veřejnost, sledovanou médii a její nezvládnutí zhatí snahy dalších prestižních akcí o budování dobrého jména Statutárního města Hradec Králové. Relevantním názorem části občanů je také, že nechtějí ohňostroj vůbec třeba z důvodu ochrany přírody či svých psích miláčků nebo, než špatný, radši žádný. Možná se časem v Evropě dostaneme i k zákazu ohňostrojů a nebude nás to trápit vůbec.

Polévka pro tisíc lidí místo ohňostroje pro desítky tisíc?

Krom délky ohňostroje byla často zmiňována akce rozdávání polévky, čaje a punče v hodnotě 86 tisíc Kč. Což je více, než je určeno na ohňostroj. Pochutiny však zdarma obdrží jen pár set vyvolených, většinou čekajících ve frontách. Ohňostroj je určen řádově většímu množství lidí. Tato akce je také řadou občanů vnímána jako politická kampaň za peníze města. O tom, kdo bude polévku rozdávat, rozhoduje kolegium primátora a již od počátku této aktivity se tradičně účastní primátor a náměstci primátora podle svého uvážení. Opozici nebo jiným občanům není toto umožněno ani nabídnuto. Možná kdyby se na daném projektu podílel nějaký místní neziskový spolek v oblasti dětí, zdravotně postižených, dokonce i s dobrovolným příspěvkem na jejich činnost či dobrovolní hasiči, lidé by to vnímali jinak. Možná kdyby jim byly poskytnuty prostředky na uvaření něčeho dobrého, byla by akce i ekonomičtější a lépe vnímána spoluobčany. Tuto zkušenost mám z některých jiných menších obcí. Názory občanů na tuto akci zejména k ceně jsou také velmi rozporuplné. Existují rozpočty z kuchyní, které jsou i o více jak polovinu levnější.

Kde se stala chyba? Nepochopení očekávání občanů a komunikace, komunikace, komunikace!

Samozřejmě můžeme polemizovat nad tím, co se dalo udělat jinak. Jak se říká: Po bitvě je každý generál. Můžeme polemizovat, zda tam musí 2 hodiny běžet Kinožurnál, zda nestačí hodina nebo vůbec. Můžeme polemizovat, zda do této prestižní akce nemělo být uvolněno více prostředků nebo naopak některé položky nevyřadit. Zda nezrušit videomapping, ohňostroj, polévku. V každém případě to ukazuje na nedostatky v komunikaci, poskytování informací. Na to upozorňujeme pravidelně na zastupitelstvech.  

Autor: Pavel Marek – zastupitel Statutárního města Hradec Králové za ANO

Zdroje:

Za vyžádání si informací děkuji Václavu Víškovi – předsedovi zastupitelského klubu ANO v Hradci Králové.

Za poskytnuté informace k článku dále děkuji panu Francovi – jednateli a řediteli HKVS a paní Maclové – náměstkyni Statutárního města Hradec Králové pro oblast sociálních věcí, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu

www.youtube.com, www.hradeckralove.org, www.denik.cz, www.idnes.cz, www.rozhlas.cz, www.hradeckralove.cz a dalším

7. 1. 2016