Máme plán pro MŠ a ZŠ v Hradci Králové a chceme se dlouhodobě věnovat i vzdělávání seniorů

Vzdělávání dětí i seniorů je bezesporu věc, které se chceme dlouhodobě věnovat. A v Hradci Králové máme jasný plán, kam by se měly ZŠ a MŠ ubírat. Této oblasti, kromě dalších, se věnuje i Libuše Friedlová. Jak vidíte na fotce, dětmi opravdu žije. Tady je náš plán:

 

 

Budeme se snažit ulehčit učitelům od přílišné byrokracie a hledat možnosti, jak školám navýšit rozpočet, aby učitelé mohli především učit.

Budeme pokračovat v rekonstrukci a opravách školních budov a dohlédneme, aby práce byly provedeny kvalitně prostřednictvím častějšího stavebního dozoru.

Po zateplení školních budov prověříme množství kysličníku uhličitého a radonu v učebnách a podle výsledků zjednáme nápravu.

Z městského rozpočtu podpoříme zvýšení pohybových aktivit dětí, zdravé stravování, zdravý pitný režim a především zdravé sociální klima ve školách zřizovaných městem.

Budeme působit na zvyšování finanční gramotnosti a podnikavosti u dětí a mládeže formou soutěží a her.

Podpoříme zahraniční výměnné pobyty žáků základních škol na základě spolupráce s europoslanci ANO.

Školy večer a školní hřiště přes den ve větším rozsahu zpřístupníme veřejnosti. Na jejich provoz a údržbu budeme pamatovat v rozpočtu.

Pro děti s určitým zdravotním omezením se zasadíme o možnost zajištění stravování formou diet.

Podle demografického vývoje přehodnotíme počet míst v mateřských školách a jeslích, aby těchto míst byl vždy dostatek. A také budeme usilovat o snížení počtu dětí ve třídě MŠ na dvacet.

Budeme vstřícní k požadavkům ředitelů ohledně prodloužení provozu mateřských škol dle potřeb rodičů.

Budeme ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové a Knihovnou města Hradec Králové podporovat celoživotní vzdělávání občanů s důrazem na kurzy pro seniory typu „Internet pro seniory“, „Kurz počítačové gramotnosti“ nebo „Univerzitu třetího věku“.

Napište nám, jak byste si rozvoj ZŠ a MŠ v Hradci Králové představovali vy. Na vašem názoru nám velmi záleží.

25. 9. 2018