Několik postřehů z práce Komise pro sociální věci a zdravotnictví

Michal Vejprava přináší několik postřehů z jednání komise, jejíž je členem. „Mám zájem Vás seznámit s mojí prací reprezentanta hnutí ANO v komisi rady města pro sociální věci“, uvádí Michal Vejprava.

Předmětem jedné z posledních schůzí bylo mnoho zajímavých informací o dění v oboru sociálních věcí, kdy mne nejvíce zaujala informace o reportáži, která je k dispozici na níže uvedeném odkaze:  viz. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700020/ a nominaci divadelního souboru Slunovrat ze Speciálních škol Hradecká ulice na cenu Mosty udělovanou Národní radou osob se zdravotním postižením, která bude vyhlašována 16. 3. 2017 v Hradeckém Aldisu.

Následně proběhla diskuze o zasedání předsedů komisí a výborů rady města s radními, které následně proběhlo 7. 2. 2017. Rada města se tak dozvěděla podrobné informace o činnosti jednotlivých komisí a docházce jejich členů.

V rámci běžné agendy jsme se zabývali informacemi týkajícími se druhého kola výzev pro granty na činnost registrovaných sociálních služeb, kde je možné pro letošní rok ještě rozdělit 2,2 mil. Kč. Což lze chápat jako velmi zajímavé číslo, s nímž komise pracuje. Na schůzce bylo navrženo, aby předmětné prostředky byly přednostně alokovány na registrované sociální služby dle zák. 108/2006 Sb., §44 odlehčovací služby a §70 sociální rehabilitace. Tento návrh byl po vysvětlení důvodů členy komise schválen.

V souvislosti s rozdělováním dotací bylo konstatováno, že je nedostatek finančních prostředků pro projekty 5P, a proto bylo navrženo požádat radu města o dodatečnou dotaci 3 mil. Kč z vypořádání za rok 2016 na projektovou dokumentaci domu Harmonie III (Koželužna Kukleny) 2mil. Kč a výtah Domu Matky Terezy 1mil. Kč.. Tento návrh byl komisí také přijat.

Aktuálně byl na jednání komise zařazen bod týkající se investice do plánovaného objektu pro odlehčovací služby v ulici Honkova, kde se již zpracovává projektová dokumentace. Bylo poukázáno na článek v deníku IDNES, kde je rozporována hlučnost a nevhodnost umístění takovéhoto objektu v této lokalitě. Z argumentů při diskusi vyznělo, že kritika k hlučnosti je neoprávněná, protože v rámci projektu byla vypracována studie hlučnosti, která splňuje normy a dále zazněla i informace, že uživatelé, kteří v minulosti tyto objekty užívali po desetiletí, neměli s hlukem žádné potíže. Nesporným argumentem potřebnosti je pak získat pro město bezbariérové prostory pro odlehčovací službu a navýšení kapacity z 22 lůžek nevhodných pro ležící klienty na 35 lůžek plně bezbariérových.

Závěrem jsme s členy komise projednávali několik informací k ubytovně Hradecká, zejména k principu obsazování ubytovny, k potenciálu nabídky ubytovny Medium a k otázkám sociálního bydlení, kdy zazněla obava z diktátu ministerstev v obsazování sociálních bytů a nemožností obcí regulovat obsazování dle svých potřeb, třeba například nějakou formou uznání domovského práva.

Bc. Michal Vejprava

12. 2. 2017