Raději Severní tangentu než zbytečnou Novou Kladskou

Dvacet tisíc motorových vozidel denně projíždí hradeckou ulicí Bratří Štefanů. Ta pak pokračují většinou po ulici V. Nejedlého na okruh, část z nich se odklání na křižovatce u Lidlu do ulice Kladská. Obyvatelé jihu Slezského Předměstí tak žijí ve značném hluku, prachu a otřásajících se domech.

Královéhradecký kraj, ve snaze o odlehčení dopravě, řeší tuto situaci záměrem vybudovat propojku mezi ulicí Kladskou a Bratří Štefanů. Tzv. Nová Kladská by měla vést pásem zeleně a začínat mezi garážemi a areálem Hradecké pekárny směrem k železničnímu přejezdu. Projektová dokumentace ve stupni DUR byla vypracována v roce 2005. V roce 2009 bylo provedeno zjišťovací řízení v rámci EIA a v roce 2016 byla aktualizována EIA. Odhadované náklady na asi 560 m nové komunikace jsou 100-120 mil. Kč.

Město může totiž dané pozemky na Pouchově využít pro vlastní záměry staveb pro seniory či mladé rodiny

Část pozemků, potřebných pro stavbu silnice II/308, je v majetku Římskokatolické farnosti. Ta k uvolnění pozemků požaduje směnu za lukrativní stavební pozemky ve Věkoších resp. Pouchově v blízkosti křižovatky ulic Jana Černého a Smiřické. Směnu farnost dále podmiňuje tím, že městu převede i pozemky, které však pro stavbu ani nejsou potřeba. Římskokatolická farnost chce na získaných městských pozemcích postavit bytové domy. Ačkoli by měla církev městu doplatit cenový rozdíl hodnot pozemků necelé 3 mil. Kč, v žádném případě se směnou z důvodu její nevýhodnosti pro město nemohu souhlasit. Město může totiž dané pozemky na Pouchově využít pro vlastní záměry staveb pro seniory či mladé rodiny nebo je může prodat za tržní cenu. Využití pozemků, které by město, resp. kraj, získal k vybudování nové silnice, totiž pravděpodobně nakonec zůstanou nevyužité, protože jedině urychlená realizace Severní tangenty může významně odlehčit dopravě nejenom na Slezském Předměstí. 

Výstavba severní tangenty by měla být prioritou

Pokud bychom postupovali tak, jak nám vedení radnice předkládá, tak město získá nezajímavé pozemky pod silnicí, jejíž účelnost je velmi diskutabilní a realizace tak silně nejistá. Směnu pozemků a vlastně celou akci zvanou „Nová Kladská“ považuji za zbytečné mrhání úsilím a financemi, a to městskými i krajskými, které mohou být použity jinde a efektivněji. Rozbitých městských chodníků, léta neopravených ulic a krajských silnic, máme bohužel stále přespříliš.

Odklonu dopravy z obydlených částí Slezského Předměstí pomůže jedině výstavba severní tangenty, která vyvede dopravu z města. Ta by měla být prioritou.

MUDr. Eva Matyášová, poslankyně Parlamentu ČR a zastupitelka KH kraje za ANO 2011

 

3. 4. 2018