Severní tangentu nedáme, říká hradecké Hnutí ANO ke kauze CTP

Zastupitelé města Hradec Králové budou mít znovu příležitost rozhodovat v kauze investora černých staveb společnosti CTP na výpadovce na Třebechovice pod Orebem. Z jednání zastupitelského klubu jednoznačně vyplývá, že pro hradecké Hnutí ANO není navržený smír a případná legalizace stavby přijatelná, a to zejména proto, že by tím byl ohrožen již v územním plánu zahrnutý sjezd ze Severní tangenty. „Jediné řešení v současném sporu je podle našeho názoru počkat do schválení nového územního plánu Hradce Králové. A navíc není přece možné, aby se nakonec město ocitlo v roli někoho, kdo se něčím provinil,“ shrnuje rozhodnutí klubu jeho předsedkyně Ing. Monika Štayrová.

Kauzu město řeší již čtyři roky. Holandský developer zde začal stavět sklady bez stavebního povolení, a to ještě v rozporu s tehdy platným územním rozhodnutím vydaným na bývalého majitele projektu firmy Fato. Během výstavby se pak společnost snažila objekty legalizovat. Předmětem současných jednání mezi městem a CTP je soudem navržená dohoda o smíru. Kauzou jsme se důkladně zabývali a dobu jsme se potýkali s tím, že jsme neměli k dispozici dostatečné podklady. A tak jsme si je začali shánět sami. Vyžádali jsme si mimo jiné písemné stanovisko z Odboru hlavního architekta Magistrátu města. Nakonec jsme situaci vyhodnotili tak, jak zní resumé klubu,“ říká MUDr. Eva Matyášová ze zastupitelského klubu Hnutí ANO. Pokud by nyní město vyšlo CTP vstříc navrhovaným smírem, znamenalo by to ohrožení tolik potřebné Severní tangenty. Podle zjištění klubu je v místě, který chce CTP využít pro připojení svého areálu ke komunikaci, plánována v novém územním plánu rezerva pro sjezd ze Severní tangenty na komunikaci 1/11 okružní křižovatkou. Ve zprávě Odboru hlavního architekta je jasně napsáno, že v případě povolení připojení CTP v místě rezervy pro sjezd ze Severní tangenty zanesené v novém územním plánu by Severní tangentu již nebylo možné připojit, a to z důvodu nemožnosti prostorového uspořádání popsaných aktivit v území. Další alarmující skutečností je to, že se v témže místě v novém územním plánu rovněž počítá s ochranným pásmem pro železniční koridor. Ten má být výhledově zdvoukolejněn, takže se vzdálenost sjezdu ze Severní tangenty ke komunikaci 1/11 výrazně zmenší. Hnutí ANO tedy navrhuje, aby vedení města nechalo nejprve velice pečlivě prověřit všechny dopady případného povolení sjezdu pro CTP jak ze Svinarské, tak z Podhůrské ulice. „Chápeme, že se CTP nachází ve složité a v této chvíli patové situaci. Ale do těchto problémů se dostala vlastní vinou, když začala stavět bez jakéhokoliv platného stavebního povolení,“ říká Ing. Monika Štayrová.

 

Ing. Monika Štayrová,

předsedkyně zastupitelského klubu Hnutí ANO Hradec Králové

tel. 776 578 265; e-mail: monika.stayrova@seznam.cz

26. 9. 2017