Stanovisko zastupitelského klubu ANO 2011 k jednáním o vstupu strategického partnera do FC HK: Žádáme kompletní výměnu dosavadního vedení fotbalového klubu

Zastupitelský klub ANO 2011 žádá kompletní personální výměnu dosavadního vedení městského fotbalového klubu. „Současné vedení FC Hradec Králové nepostupovalo dostatečně profesionálně, ať již v samotném vyhledávání možných strategických partnerů, tak i v předložení smluv nevýhodných pro město,“ komentuje výsledky hlasování zastupitelstva Hradce Králové ze dne 20.6.2017 Monika Štayrová, předsedkyně zastupitelského klubu ANO. Královéhradečtí zastupitelé tu neschválili majetkový vstup bývalého fotbalového reprezentanta Iva Ulicha a skupiny na něj napojených tří podnikatelů do městského fotbalového klubu. Zastupitelský klub ANO přispěl závažnými argumenty.

Stanovisko zastupitelského klubu ANO 2011 k jednáním o vstupu strategického partnera do FC HK: Žádáme kompletní výměnu dosavadního vedení fotbalového klubu | ANO, tohle je Královéhradecký kraj

Zastupitelský klub ANO přispěl závažnými argumenty.

„Kriticky hodnotíme zejména skutečnost, že město nemělo zajištěný znalecký odhad akcií. Považujeme za nesmyslný navrhovaný prodej akcií v ceně základního kapitálu. Klub má totiž jednou tolik financí na svých účtech a v pohledávkách, než kolik činí základní kapitál,“ říká Monika Štayrová. Ulich a jeho partneři měli zaplatit městu 3,4 milióny korun a během první sezóny přispět na provoz šesti až osmi milióny. Získali by za to za to 20 % klubových akcií, jejichž cena by se odvíjela od základního kapitálu. Majoritní podíl akcií 51 % by získali k 1. červenci 2018. Za navýšení podílu by zaplatili asi 5,3 miliónů korun.

Znaleckým posudkem by měl být podepřen i další návrh klubu o sníženém budoucím pronájmu. Město má v této záležitosti omezené pravomoci a není mu dovolena veřejná podpora profesionálního sportu. Ulich a jeho partneři byli vybráni ze tří uchazečů o vstup do klubu na konci dubna. Výsledkem jednání měla být uzavřená akcionářská smlouva a po složitých jednáních bylo hlasování přeloženo na červen. Ulich je bývalý hráč Hradce Králové. Působil také ve Slavii Praha a v německé lize. V současné době podniká a je majitelem společnosti M&T kliky. „Podmínky kladené uchazečem panem Ulichem nedávají městu jinou možnost, než jednání pozastavit a počkat na další nabídky v průběhu rekonstrukce stadionu. Je potřeba hledat opravdu strategického partnera i v zahraničí. Navrhovaná smlouva byla pro město absolutně nevýhodná. Záležitosti se budeme nadále věnovat a budeme se snažit ovlivnit další jednání o prodeji fotbalového klubu tak, aby byl výsledek co nejlepší pro fotbal i občany města,“ uzavírá Monika Štayrová.

 

23. 6. 2017