Stanovisko zastupitelského klubu ANO 2011 k zájmu Glóbusu investovat v Hradci Králové

Hradec Králové - 16.6.2017 - tisková zpráva. V květnu dostali předsedové politických klubů zastupitelstva města Hradec Králové dopis od primátora s žádostí o posouzení záměru společnosti GLOBUS stavět obchodní dům v lokalitě Severní zóna včetně připomínek útvaru hlavního architekta a projektanta investora. Stanovisko zastupitelského klubu ANO 2011 sdělujeme veřejně v této tiskové zprávě.

Myšlenku stavět podporujeme, ale jsme pro to, aby si GLOBUS vybral v Hradci Králové vhodnější lokalitu.Společnost GLOBUS by podle současného návrhu chtěla postavit obchodní dům v úseku ohraničeném na severu železniční tratí ve směru Týniště nad Orlicí, na východě ulicí Pouchovskou, na jihu tokem Piletického potoka a na západě ulicí Akademika Bedrny. Daný pozemek je ve vlastnictví města. Z dopisu vyplynulo, že koalice stavbu nechce podpořit. Uvedené argumenty se týkaly zejména dalšího nežádoucího navýšení dopravy v této již nyní rušné části města, dále upozornění, že stavba by byla v nesouladu s projednaným návrhem územního plánu i se stávajícím územním plánem a další argumenty, například ohrožení chráněného modráska bahenního, který se zde vyskytuje, nebo realizace protipovodňových opatření. Shrneme-li to, v dopise bylo popsáno, proč nelze podpořit tento záměr.

Zaslané podklady k záměru v nás vyvolávají otázky. Proč ve zmíněné korespondenci primátora nebyla uvedena finanční nabídka investora za prodej pozemků? Zastupitelský klub ANO v Hradci Králové si provedl vlastní menší anketní průzkum veřejného mínění a zaznamenal poměrně velký zájem občanů o výstavbu OD GLOBUS. Nicméně také zaznamenal i odpor proti navrhovanému umístění, jehož důvodem byla obava ze zmíněného zahuštění dopravy v lokalitě. Z tohoto průzkumu vychází i stanovisko našeho zastupitelského klubu. Záměr postavit v Hradci Králové obchodní dům společnosti GLOBUS podporujeme, ale věříme, že investor nalezne po důkladném prozkoumání územního plánu jiná místa pro jeho stavbu. Předsedkyně zastupitelského klubu, Ing. Monika Štayrová, dopis primátora shrnuje vyjádřením: „Zastupitelům našeho klubu také vadí, že v dopise nebyla zmíněna možnost využití brownfieldů. Dost možná tu existují jiná místa, která by pro daný záměr více vyhovovala městu i investorovi GLOBUS.“

 

Ing. Monika Štayrová,

předsedkyně zastupitelského klubu ANO Hradec Králové

tel. 776 578 265; e-mail: monika.stayrova@seznam.cz

19. 6. 2017