V Hradci Králové začíná fungovat koalice změny. ANO věří v korektní spolupráci v celém zastupitelstvu.

V Hradci Králové začíná reálně fungovat nová „koalice změny“. Po ustavujícím zastupitelstvu se naplno rozběhly konkrétní kroky, které umožní praktické převzetí vedení města. „Upravili jsme si pracovní vztahy tak, abychom mohli už od čtvrtka 1. listopadu začít na magistrátu reálně fungovat. Z ustavujícího zastupitelstva mám velmi dobrý pocit. Vše proběhlo v korektní atmosféře, která je příslibem pro budoucí konstruktivní spolupráci jak v koalici, tak s opozicí v zastupitelstvu,“ říká nová náměstkyně primátora pro ekonomiku a finance Monika Štayrová.

Ustavujícímu zastupitelstvu a podpisu koaliční smlouvy předcházely 3 týdny korektního jednání tří koaličních subjektů nejdříve nad zásadními programovými a následně i nad personálními otázkami. Jednání byla podpořena vstřícnou nabídkou hnutí ANO 2011 na post primátora pro ODS. Následná nominace nezávislého kandidáta Alexandra Hrabálka pak naplnila základní poslání nové koalice jako "Koalice změny". „Nominace pana Hrabálka na post primátora byl jeden ze dvou klíčových momentů. Tím druhým a neméně důležitým bodem vzniku koalice byl výsledek jednání pěti expertních komisí, které se opakovaně sešly nad programovými prioritami a ve většině otázek došly ke shodě,“ komentuje vznik koalice předseda zastupitelského klubu hnutí ANO v Hradci Králové poslanec Jiří Mašek.

Z řad současné opozice přicházel v průběhu vyjednávání opakovaně deklarovaný nezájem podílet se spolu s trojkoalicí na vedení města. Opoziční strany daly přednost celostátní politice „antibabiš“ před prosazením svých předvolebních závazků. „Přestože zástupci těchto stran nevyužili podporu od svých voličů podílet se aktivně na řízení města a nezapojili se do nové koalice, pevně věříme, že své voliče nezradí při hlasování v zastupitelstvu, kdy půjde o prospěch města a jeho občanů. Věříme na korektní spolupráci celého zastupitelstva,“ dodává Jiří Mašek

V současné době ukončila Monika Štayrová svou činnost na Nejvyšším kontrolním úřadě a naplno se začíná věnovat práci pro město. „Na regionálním odboru NKÚ v Hradci Králové jsem dotáhla a předala veškerou rozdělanou práci. Od čtvrtka 1. listopadu jsem začala fungovat v kanceláři na magistrátě,“ potvrzuje náměstkyně pro finance a ekonomiku Monika Štayrová. Mimo seznámení se s agendou, stavem městských financí a „svým“ týmem lidí, povedou její první kroky k možnostem dotačního financování rekonstrukce Benešovy třídy.

V podobné situace je i druhá radní za hnutí ANO Věra Pourová, která se již rovněž naplno věnuje své funkci. „Seznámila jsem se se svými nejbližšími novými kolegy a aktuálně nejzávažnějšími případy, které jsou v mé gesci. Při pohledu na návrh rozpočtu na příští rok a v něm zahrnuté plánované investice je mi jasné, že je třeba zvolit hospodárný přístup. Proto v první řadě prověřím podmínky předjednaného a Radou města schváleného narovnání se společností PRIMA, jímž má být uzavřena vysoutěžená rekonstrukce ZUŠ Střezina. Samozřejmě další ne úplně standardně probíhající akce jsou v pořadí,” pokračuje Věra Pourová“. Hned V prvních týdnech na magistrátu se chce Věra Pourová také podívat na podobu smluvních vztahů a také na způsob péče města o majetek.

Hnutí ANO pevně věří, že aktivním přístupem a konkrétními výsledky přesvědčí občany, že nově složená koalice byla správným krokem pro budoucnost Hradce Králové.

 

Pro další informace kontaktujte:

Darina Kricnarová

Krajská manažerka hnutí ANO

tel.: 601 392 549 e-mail: kricnarova@anobudelip.cz

6. 11. 2018