Zábory pro politickou kampaň v Hradci Králové

Hnutí ANO níže rekapituluje průběh žádostí o zábory na předvolební kontaktní kampaň do komunálních voleb 2018. Zároveň přikládá skeny dokumentů, které k povolení a následnému zrušení 3 záborů vedly.

Hnutí ANO požádalo v průběhů měsíců června a července 2018 o povolení k záboru veřejného prostranství za účelem pořádání předvolební kampaně pro komunální volby v Hradci Králové. Dne 7.8.2018 obdrželo od Odboru správy majetku města Hradce Králové kladné stanovisko k 6 podaným žádostem. Následně Hnutí ANO obdrželo dne 29.8.2018 sdělení Odboru správy majetku města, že u 3 povolených záborů své rozhodnutí ruší z důvodu neslučitelnosti kulturní akce s politickou propagační předvolební kampaní. O termín záborů požádalo Hnutí ANO včas a už v době žádosti bylo zřejmé, že se v Hradci Králové v daný termín koná kulturní akce. Zábory na stejných místech byly i při konání kulturních akcí bez potíží uděleny Hnutí ANO i v letech 2016 a 2017. Hnutí ANO vždy žádalo o zábory na prostorách, které jsou mimo hlavní dění kulturních akcí.

1. 9. 2018