Zastupitelský klub Hnutí ANO požaduje prověření nestrannosti výběrové komise v kauze ZUŠ Střezina

Zastupitelský klub Hnutí ANO 2011 bude požadovat prověření čestných prohlášení o nepodjatosti všech původních členů výběrové komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v tendru na rekonstrukci ZUŠ Střezina v Hradci Králové. „Žádáme vysvětlení konkrétních podezření o podjatosti,“ říká Ing. Monika Štayrová, předsedkyně zastupitelského klubu.

Zastupitelský klub Hnutí ANO požaduje prověření nestrannosti výběrové komise v kauze ZUŠ Střezina | ANO, tohle je Královéhradecký kraj

Rekonstrukce ZUŠ Střezina je v současnosti největším investičním projektem města v hodnotě asi 200 milionů Kč včetně DPH. Hnutí ANO dlouhodobě kritizuje rozhodnutí města realizovat prioritně tuto rekonstrukci za situace, kdy město nemá vyřešený havarijní stav Benešovy třídy. Vyplývá to již z vyjádření zastupitelů ANO k rozpočtu města na rok 2017. Nicméně vyřazení společnosti Prima ze soutěže považovalo Hnutí ANO za neoprávněné ještě před rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto při hlasování o výsledku výběrového řízení opravy ZUŠ Střezina hlasovala většina zastupitelů ANO proti návrhu.

Z dopisu Primy zastupitelům vyplývá, že město jako zadavatel pochybilo hned několikerým způsobem a že postup zadavatele vykazoval znaky diskriminačního a účelového jednání. Vybraný vítězný uchazeč zároveň zásadním způsobem neprokázal splnění technických kvalifikačních předpokladů, což však hodnotící komise a zadavatel „přehlédli“. Dokument předestírá také propojení některých osob na straně zadavatele s vítězným uchazečem, které nemůže prokázat, nicméně konstatuje, že by mohla být předmětem šetření jiných relevantních orgánů.

Společnost Prima přitom nabídla v soutěži nejnižší cenu 154,46 milionu bez DPH a zastupitelstvo následně vybralo firmu Stako Hradec Králové ve sdružení s firmou Geosan Group, které nabídly 157,7 milionu korun bez DPH. Společnost Prima byla odmítnuta kvůli mimořádně nízké dílčí ceně u jedné z položek v nabídce v hodnotě 2.000 Kč, která měla podíl cca 0.002 % na celkové ceně zakázky. „Požadavek města na uchazeče ke zdůvodnění nízké nabídkové ceny byl nesmysl, protože předpokládaná cena díla činila cca 160 milionů korun a dvě nejnižší nabídky se dostaly do intervalu 150 000 - 160 000 Kč. Evidentně zde dobře zafungoval trh a ceny se blížily předpokládané ceně zakázky. Nízká cena by musela být o cca 30 % nižší, aby byl zadavatel oprávněn vyžadovat vysvětlení a nevypadalo by to současně jako podjatost,“ říká Ing. Monika Štayrová, předsedkyně zastupitelského klubu Hnutí ANO 2011 v Hradci Králové.

Zastupitelský klub Hnutí ANO trvá na svých zásadách transparentnosti a nepodjatosti při udělování veřejných zakázek a je znepokojen současnou situací ohledně neprůhledného a neefektivního nakládání s finančními zdroji.

 

27. 7. 2017